Høring - gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF (UCITS) mv.

Departementet har i dag sendt ut forslag til ny utfyllende forskrift om verdipapirfonds investeringsområde og utkast til endring i forskrift om verdipapirfonds handel med derivater som gjennomfører direktiv 2007/16/EF. I tillegg er det sendt på høring et forslag om enkelte endringer i verdipapirfondloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2008