Høring - endringer i utlendingsforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer på to ulike områder i utlendingsforskriften.

Status: På høring

Høringsfrist: 13.02.2018