Høring - evalueringsrapport regionale filmfond

Kulturdepartementet sender med dette på høring evalueringsrapporten ”For en neve dollar mer. En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond”, levert 1. desember 2011.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.05.2012

Vår ref.: 10/5035 ME/ME2 DAS:elt

Høringsbrev - evalueringsrapport regionale filmfond

Kulturdepartementet sender med dette på høring evalueringsrapporten ”For en neve dollar mer. En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond”, levert 1. desember 2011.

Rapporten, høringsbrevet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Instanser som ikke er nevnt på høringslisten står også fritt til å sende høringssvar om saken.

Kulturdepartementet ber spesielt om innspill til anbefalingene i rapportens kapittel 6, men høringsinstansene står fritt til å kommentere andre deler av rapporten.

Høringsfristen er 1. mai 2012.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.


Med hilsen


Ellen S. Tauland (e.f.)
avdelingsdirektør

Dag Asbjørnsen
 seniorrådgiver

Høringsinstanser

Film & Kino
Film3 AS
FilmCamp AS
Filmfondet FUZZ
Filmkraft Rogaland AS
Filmreg
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Midtnorsk filmfond AS
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk skuespillerforbund
Norske dramatikeres forbund
Norske film- og TV-produsenters forening
Norske filmregissører

Alle fylkeskommunene

Kommuner
Bergen kommune
Berg kommune (Troms)
Gausdal kommune
Haugesund kommune
Lenvik kommune
Lillehammer kommune
Målselv kommune
Randaberg kommune
Stavanger kommune
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Trondheim kommune
Øyer kommune

Til toppen