Høring - evalueringsrapport regionale filmfond

Kulturdepartementet sender med dette på høring evalueringsrapporten ”For en neve dollar mer. En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond”, levert 1. desember 2011.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.05.2012