Høring - forskrift om endring av forskrift om særavgifter - avgift på gass

Resultat: Forslaget om denne avgiften på gass falt bort. Nytt forslag ble framsatt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2007