Høring - forskriftsregulering av samtykke etter petroleumsskatteloven § 10, samt oppheving av petroleumsskatteloven § 9

Resultat: Forskrift om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10. Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2009 med hjemmel i lov 13.juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 10 tredje ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2009

Vår ref.: 08/336 SL IBG/KR

Høring - forskriftsregulering av samtykke etter petroleumsskatteloven § 10, samt oppheving av petroleumsskatteloven § 9

 

Finansdepartementet presenterer i vedlagte høringsnotat et forslag om å forskriftsregulere samtykkeordningen etter petroleumsskatteloven § 10, samt å oppheve petroleumsskatteloven § 9.

Etter petroleumsskatteloven § 10 kreves Finansdepartementets samtykke til de skattemessige virkningene av direkte eller indirekte overdragelse av andel i utvinningstillatelse på norsk kontinentalsokkel. For å forenkle saksbehandlingen foreslår departementet å forskriftsregulere samtykkeordningen slik at individuell søknad om samtykke og vedtak kan unnlates i de fleste tilfeller.

Finansdepartementet ber om merknader til forslagene innen 18. mars 2009. Vi ber om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt på papir, også blir sendt elektronisk til ”postmottak@fin.dep.no”.


Med hilsen

Stig Sollund  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                          Ingvild Brandal Gaasemyr
                                                          rådgiver
Vedlegg

Høringsinstansene

 

Olje- og energidepartementet  Postboks 8148 Dep 0033 Oslo
A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger
Aker Exploration AS Fjordaleen 16 0115 Oslo
Altinex Oil AS Postboks 61 Kokstad 5863 Bergen
Bayerngas Norge AS Postboks 73 0216 Oslo
BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 Stavanger
BP Norge AS Postboks 197 Forus 4065 Stavanger
Bridge Energy AS Postboks 229 1377 Billingstad
Centrica Resources (Norge) AS Postboks 520 4003 Stavanger
Chevron Norge AS Postboks 97, Skøyen 0212 Oslo
CNR International (Norway) AS c/o Wikborg, Rein & Co, Postboks 1315 Vika 0117 Oslo
Concedo ASA Askerveien 61, Interforum Partners 1384 Asker
ConocoPhillips Skandinavia AS Postboks 220 4098 Tananger
Dana Petroleum Norway AS P.O.Box 128  1325 Lysaker
Det Norske Oljeselskap ASA Nedre Bakklandet 58 c 7014 Stavanger
Discover Petroleum AS Skogstøstraen 37 4029 Stavanger
Dong E&P Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 Stavanger
Edison International Norway Branch Postboks 130 4065 Stavanger
E.ON Ruhrgas Norge AS Postboks 640 Sentrum 4003Stavanger
Endeavour Energy Norge AS Postboks 1989 Vika 0125 Oslo
Ener Petroleum ASA Postboks 128 1325 Lysaker
Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 Stavanger
Enterprise Oil Norge AS c/o A/S Norske Shell  Postboks 40 4098 Tananger
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Postboks 60 Forus 4064 Stavanger
Faroe Petroleum Norge AS Øvre Strandgt. 124 4005 Stavanger
 Gassco AS Postboks 93 5501 Haugesund
Gaz de France Norge AS Postboks 242 Forus 4066 Stavanger
Genesis Petroleum Norway AS Lensmannslia 4 1386 Asker
Hess Norge AS Postboks 130 4065 Stavanger
Idemitsu Petroleum Norge AS Postboks 215 Skøyen 0213 Oslo
Lundin Norway AS Strandveien 50 D 1366 Lysaker
Maersk Oil Norway AS Postboks 8014 4068 Stavanger
Marathon Petroleum Norge AS Postboks 480 Sentrum 4002 Stavanger
Mobil Development Norway AS Postboks 60 Forus 4064 Stavanger
Nexen Exploration Norge AS Postboks 6641 St Olavs plass, c/o Simonsen Føyen Advokatfirma DA 0129 Oslo
Noble Energy Norge AS Postboks 493 Skøyen 0213 Oslo
NOIL Energy ASA Postboks 2070 Vika 0125 Oslo
Norpipe Oil AS Postboks 220 4056 Tanganger
Norsea Gas AS Postboks 70 4098 Tananger
Norske AEDC A/S Postboks 207 4001 Stavanger
Norske ConocoPhillips AS Postboks 220 4098 Tananger
Norwegian Energy Company AS Postboks 550 4003 Stavanger
Oljedirektoratet Postboks 600 4003 Stavanger
Oljeindustriens Landsforening (OLF)  Postboks 8065  4068 Stavanger
Oljeskattekontoret  Postboks 6315 Etterstad  0604 Oslo
OMV Norge AS CJ Hambros plass 2c 0164 Oslo
PA Resources Norway AS Munkedamsveien 45 E 0250 Oslo
Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 Stavanger
Petro-Canada Norge AS Postboks 269 Sentrum 4002 Stavanger
Petrofac Resources Ltd. NUF C.J. Hambros pl. 2 C 0164 Oslo
PGNIG Norway AS Koppholen 4 4313 Sandnes
Premier Oil Norge AS Postboks 800 Sentrum 4004 Stavanger
Revus Energy ASA Postboks 230 Sentrum 4001 Stavanger
Rocksource ASA Munkedamsveien 45 A 0250 Oslo
RWE-DEA Norge AS Postboks 243 Skøyen 0213 Oslo
Sagex Petroleum Norge AS Haakon VIIs gt. 8 4001 Stavanger
Serica Energy UK Ltd. 52 Bedford Row London WC1R 4LD UK
Skattedirektoratet  Postboks 6300 Etterstad  0603 Oslo
StatoilHydro ASA Postboks 4035 Stavanger
StatoilHydro Petroleum AS Drammensveien 264 0240 Oslo
Svenska Petroleum Exploration AS Postboks 153 0216 Oslo
Talisman Energy Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 Stavanger
Talisman Resources Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 Stavanger
Total E&P Norge AS Postboks 168 Sentrum 4001 Stavanger
VNG Norge AS Haakon VII's gt. 7 4007 Stavanger
Wintershall Norge AS Postboks 775 Sentrum 0106 Oslo

Til toppen