Høring - forskriftsregulering av samtykke etter petroleumsskatteloven § 10, samt oppheving av petroleumsskatteloven § 9

Resultat: Forskrift om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10. Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2009 med hjemmel i lov 13.juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 10 tredje ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2009