Høring - forslag om å pålegge drosjesentraler å innberette opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2012