Høring - forslag om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2013