Høring - forslag om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2013

Vår ref.: 12/4179 SL HWH/PBU

Høring - forslag om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev      

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev.

Forslaget innebærer at slik under- og overkurs skattlegges det året mengdegjeldsbrevet realiseres.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 12. august 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Hallvard Wiesener Haga
                                                                   seniorskattejurist

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Nærings- og handelsdepartementet

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Rederiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Norges Fondsmeglerforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Verdipapirfondenes forening

Oslo Børs ASA

Verdipapirsentralen(VPS) ASA

 

Til toppen