Høring - Forslag om endring av vegtrafikklovens § 40 a annet ledd og forslag til ny forskrift om krav til særlige sikringstiltak ved skoleskyss i buss

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag om endring av vegtrafikklovens § 40 a annet ledd og forslag til ny forskrift om krav til særlige sikringstiltak ved skoleskyss i buss.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2011

Høringens dokumenter finner du via toppmenyen.