Høring - forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallshåndteringstjenester i et marked

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2013