Høring - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet

Barne- og likestillingsdepartementet sender forslag om lovfesting av krisesentertilbudet på bred høring. Forslaget innebærer lovgivning og ny forvaltnings- og finansieringsordning for krisesentertilbudet for personer utsatt for vold i nære relasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2009