Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet

Barne- og likestillingsdepartementet sender forslag om lovfesting av krisesentertilbudet på bred høring. Forslaget innebærer lovgivning og ny forvaltnings- og finansieringsordning for krisesentertilbudet for personer utsatt for vold i nære relasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2009

Vår ref.:

Høringsbrevet kan du laste ned og lese her.

Høringsnotatet kan du laste ned og lese her.

 

Stat og kommune
Alle departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Alle Fylkesmenn
Alle kommunene
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet
Kommunens sentralforbund
Longyearbyen lokalstyre
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rikstrygdeverket
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard 
Utlendingsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Ombud mv.
Barneombudet
Forbrukerombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
NKVTS
RVTS Midt
RVTS Nord
RVTS Sør
RVTS Vest
RVTS Øst

Krisesentre og krisesenterorganisasjoner
Alta krisesenter
Aust-Agder krisesenter for kvinner
Bergen krisesenter
Betzy krisesenter
Bodø krisesenter
Eva krisesenter
Gjøvik krisesenter
Glåmdal krisesenter
Gudbrandsdal krise- og incestsenter
Hallingdal krisesenter
Harstad krisesenter
Haugestund krisesenter
Helgeland krisesenter
Indre Østfold krisesenter
Kongsberg krisesenter
Krisesenteret for Molde og omeng
Krisesenteret for Odda og omland
Krisesenteret for kvinner i Sunnhordaland
Krisesenteret for Nord-Østerdal
Krisesenteret for Ytre Helgeland
Krisesenteret i Follo IKS
Krise- og incestsenteret i Fredrikstad
Krisesenteret i Hønefoss
Krisesenteret i Telemark
Krisesenteret i Trondheim
Krisesenterrøsla i Sogn og Fjordane
Lofoten Krisesenter
Midt-Troms krisesenter
Mosjøen krisesenter
Moss krisesenter
Narvik krisesenter
Norasenteret IKS, Krise- og incestsenteret i Øst-Finnmark
Nordmøre krisesenter
Nord-Trøndelag krisesenter
Orkla og omegn krisesenter
Oslo krisesenter
Romerike krisesenter
Samisk krise- og incestsenter
Sauda krisesenter
Stavanger krisesenter
Stiftelsen Hamar krisesenter
Stiftelsen krisesenteret for kvinner i Asker og Bærum
Stiftelsen Sarpsborg krisesenter
Sunnmøre krisesenter
Sør-Helgeland krisesenter
Tromsø krisesenter
Vest-Agder krisesenter
Vesterålen krisesenter
Vest-Finnmark krisesenter, Hammerfest
Vestfold krisesenter
Voss krisesenter

Krisesentersekretariatet
Norsk Krisesenterforbund

Andre interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner, private institusjoner mv.
Aglow - tverrkirkelig Fellesskap for kvinner
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeiderpartiets kvinnenettverk
Arktisk urfolks kvinnenettverk
Blålys- Landsforeningen for seksuelt misbrukte
Care Norge
Delta Kappa Gamma Society international, avd. Norge
Den norske advokatforeningen
Den norske dommerforeningen
Dixi ressurssenter for voldtatte i Stavanger
Dixi ressurssenter for voldtatte i Oslo
Europeisk Kvinneunion
Fagforbundets kvinneutvalg
Flyktningehjelpen
FN-sambandet i Norge
FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Foreningen Menn og Omsorg
Framtiden i våre hender
Frelsesarmeens kvinneorganisasjon
FUNK - Funksjonshemmede Norske kvinner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Human Rights service (HSR)
Humanetisk forbund
Høyres kvinneutvalg
Inner Wheel Norge
Internasjonal Dugnad’s Kvinnegruppe
Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet
Islamsk kvinnegruppe Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kirkens Bymisjon
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter (KIM)
Krise- og rådgivningstelefonen for menn
Kristelig Folkepartis kvinner
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Kvinners Frivillige Beredskap Oslo Mil/Akershus
Kvinneuniversitet Nord
Landsforeningen for Voldsofre
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
MIRA-ressurssenter
Nemnd for kvinner og likestillingsspørsmål
Nettverk for kvinner med funksjonshemming
Nordisk samisk kvinneorganisasjon
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlags kvinneutvalg
Norges Bygdekvinnelag
Norges Fiskarkvinnelag
Norges handikapforbund
Norges juristforbund
Norges Kristelige Studentforbund, internasjonalt kvinneutvalg
Norges kvinne- og familieforbund
Norges lotteforbund
Norges venstrekvinnelag
Norges Røde Kors
Norgesunionen av soroptimistklubber
Norsk folkehjelp
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk forbund for voldsofre
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk studentunion
Norske kvinnelige akademikere
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske samers Riksforbund
Oslo Røde Kors Internasjonale senter (ORKIS)
Pro sentret
Raudt kvinnepolitisk utval
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Samisk KvinneForum
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senterkvinnene
Stiftelsen felleskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn
SVs kvinnepolitiske utvalg
Ungdom mot vold

Støttesentre mot incest
Buskerudregionens Incestsenter
Eva`s Støttesenter (Elverum)
Incestsenteret i Follo IKS
Incestsenteret i Vestfold
Senter for seksuelt misbrukte menn
Senter mot incest, Nord-Trøndelag
Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS
Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland
Senter mot incest og seksuelle overgrep - Nordland
Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag
Senter mot seksuelle overgrep Telemark
SMSO Rogaland
Stiftelsen Støttesenter mot Incest - Oslo
Støttesenter mot incest - Hamar
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - Agder
Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Arendal
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - Møre og Romsdal
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep - Troms

Universiteter og forskningsinstitusjoner
Forskningsstiftelsen FAFO
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Institutt for samfunnsforskning
KILDEN
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
NTNU Samfunnsforskning
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo – Avd. forkvinnerett
Universitetet i Oslo - Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Universitetet i Oslo – Norsk senter for menneskerettigheter
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Stavanger

Hovedorganisasjoner og fagforbund
Akademikerne
Fagforbundet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk sykepleierforbund
Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Til toppen