Høring - forslag om merverdiavgift og fast eiendom

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2014