Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften (forenklinger mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.04.2017