Historisk arkiv

Forslag til forenklinger i eiendomsmeglingsloven og -forskriften sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften. Forslagene antas å innebære forenklinger for bransjen.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.
Høringsfristen er 24. april 2017.

Les høringen her