Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter.

Status: På høring

Høringsfrist: 10.03.2020

Vår ref.: 19/3847

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til høringsnotat Forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Det vises blant annet til at nye reguleringer fra EU medfører at nye grupper blir underlagt tilsyn. Disse skal belastes for medgått ressursbruk. Hvordan fordelingen skal skje mellom enheter innen en gruppe, må tas inn i utlikningsforskriften. Høringsnotatet omtaler utlikningen slik den fungerer i dag, og hvilke endringer som foreslås. Forslag til endret lovbestemmelse og forskriftsbestemmelser inngår i høringsnotatet.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringen innen 10. mars 2020. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Marianne Irgens
                                                                         avdelingsdirektør

 

Alle departementene

Den Norske advokatforening

Den norske Revisorforening

Finansforbundet

Eiendom Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finans Norge

Fish Pool ASA

Nasdaq ASA

Nordic Bond Pricing AS

Norexco ASA

Norges Rederiforbund

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Venturekapitelforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norske Finansielle Referanser AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs ASA

Pensjonskasseforeningen

Regnskap Norge

Sparebankforeningen

Virke Inkasso

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirfondenes Forening

Økonomiforbundet    

Til toppen