Finansdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om utlikning av Finanstilsynets utgifter ved tilsyn

Finansdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn (utlikningsforskriften) som vil tre i kraft 1. juni 2023 og 1. januar 2024.

Endringene i utlikningsforskriften supplerer blant annet endringer i finanstilsynslovens bestemmelse om utlikning av Finanstilsynets utgifter som ble vedtatt i lov 31. mars 2023 nr. 4, og som trer i kraft 1. juni 2023.

Endringene har blant annet bakgrunn i at Finanstilsynet har fått nye institusjoner under tilsyn, og skal bidra til at Finanstilsynets utgifter fordeles mer i tråd med Finanstilsynets faktiske ressursbruk.

Les mer: