Høring - forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014

Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske videregående skoler

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (tildelingsforskriften) fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet sendte 25.10.2012 et forslag til tildelingsforskrift for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring. Forskriften skal etter planen bli fastsatt i februar 2013. I tillegg har departementet i dag sendt på høring et forslag til endringer i samme forskrift. Endringsforslagene gjelder støtte til utvekslingselever i videregående skole og handler om vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norske og utenlandske videregående skoler. Etter høringsfristen vil departementet fastsette en endringsforskrift til tildelingsforskriften for 2013-2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2013


Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (tildelingsforskriften) fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet sendte 25.10.2012 et forslag til tildelingsforskrift for undervisningsåret 2013–2014 på alminnelig høring. Forskriften skal etter planen bli fastsatt i februar 2013. I tillegg har departementet i dag sendt på høring et forslag til endringer i samme forskrift. Endringsforslagene gjelder støtte til utvekslingselever i videregående skole og handler om vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norske og utenlandske videregående skoler. Etter høringsfristen vil departementet fastsette en endringsforskrift til tildelingsforskriften for 2013-2014.
(03.12.2012)


 
Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 126 Kb)

Høringsnotat - Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsavtaler mellom norske og utenlandske videregående skoler (PDF, 1 Mb)

Forslag til kriterier fra enkelte utvekslingsorganisasjoner, brev av 28.03.2012 (PDF, 150 Kb)

Forslag til kriterier fra enkelte utvekslingsorganisasjoner, brev av 29.05.2012 (PDF, 183 Kb)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 8. juli 2013 Forskrift om endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013–2014 og Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole  

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.