St.meld. nr. 14 (2008-2009)

Internasjonalisering av utdanning

Internasjonalisering av utdanning

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget