St.meld. nr. 14 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Internasjonalisering av utdanning

Internasjonalisering av utdanning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no