Historisk arkiv

Faktablad: Stortingsmelding om internasjonalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen legger for første gang fram en egen stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning. Meldingen omfatter grunnopplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning – inklusive forskerutdanning.De viktigste punktene i St. meld. nr. 14 (2008-2009).

Regjeringen legger for første gang fram en egen stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning. Meldingen omfatter grunnopplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning – inklusive forskerutdanning.

 

Lenke til fakta om de viktigste punktene i St. meld. nr. 14 (2008-2009).