Høring - forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Endringene som foreslås omfatter regulering av tilskuddsformer, samlet tilskuddstak per foretak og kriterier for tilskudd til digitalisering av lokalradio.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2020

Vår ref.: 20/3676

Høring - forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Høringsbrevet som pdf-fil

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19. februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Endringene som foreslås omfatter §§ 3, 5 og 6 i forskriften, som henholdsvis regulerer tilskuddsformer, samlet tilskuddstak per foretak og kriterier for tilskudd til digitalisering av lokalradio. Forskriftsendringene følger opp Medietilsynets rapport FM etter 2021 – Anbefaling til Kulturdepartementet om fremtidig analog distribusjon av lokalradio i FM-nettet (2019).

Høringsfristen er 4. september 2020. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Vera Karena Perez Øian
seniorrådgiver

 

 

Departementene

 

Lokalkringkastingskonsesjonærer og registrert kringkastere

 

Abelia

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bauer Media Group

Domstoladministrasjonen

Fagutvalget for tilskudd til lokalkringkasting

Forbrukerombudet

Forbrukertilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Institutt for samfunnsforskning

Jærradiogruppen AS

Konkurransetilsynet

Kristent Radioforum

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lokalradioene i Innlandet

Mediebedriftenes Landsforening

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nordic Entertainment Group Norway AS

Noregs Mållag

Norsk Journalistlag

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

NRJ Norge AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

P4 Radio Hele Norge AS

P7 Kristen Riksradio

Radio Metro

Regelrådet

Riksmålsforbundet

Sametinget

SMB Norge

Språkrådet

Studentradioene i Norge

Sysselmannen på Svalbard

Teknologirådet

Virke Produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund