Høring - NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.10.2007