NOU 2007: 05

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frarådningsplikt i kredittkjøp

Frarådningsplikt i kredittkjøp — Utredning nr. 17 fra Banklovkommisjonen

Les dokumentet