Høring - opphør av skogbruksvirksomhet etter skatteloven i selskap med deltakerfastsetting

Fra 2016 er det gitt nye retningslinjer om virksomhetsklassifisering av skogbruk etter skatteloven. Selskap med deltakerfastsetting som ikke lenger driver virksomhet/skogbruk som følge av dette, vil skatterettslig anses for oppløst.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.03.2017