Høring - Rapport "Rett til tolk - tolking og oversettelse i norsk straffeprosess"

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.12.2007