Høring - rapport fra arbeidsgruppe om oppgjør av eiendomshandler

Finansdepartementet sender med dette på høring rapport om «Oppgjørsordningen i eiendomsmegling» fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.12.2016