NOU 2021: 7

Trygg og enkel eiendomsmegling — Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering

Espen R. Moen, professor ved Handelshøyskolen BI, overleverte 4. juni utredningen «Trygg og enkel eiendomsmegling – evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering» (NOU 2021: 7) til finansminister Jan Tore Sanner. Evalueringen viser at eiendomsmeglingsloven 2007 i hovedtrekk har fungert godt, men ifølge utvalget kan og bør det gjøres forbedringer. Utredningen inneholder konkret lovtekst for en fullstendig revisjon av eiendomsmeglingsloven, mens utvalget gir anbefalinger om endringer på forskriftsnivå.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: