Forsiden

NOU 2021: 7

Trygg og enkel eiendomsmegling — Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Regjeringen oppnevnte Eiendomsmeglingsutvalget ved kongelig resolusjon 11. oktober 2019. Utvalget fikk i oppgave å evaluere eiendomsmeglingsloven og legge frem forslag til en fremtidsrettet regulering. Utvalget legger med dette frem sin utredning og forslag til endringer i lov 26. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling.

Oslo, 4. juni 2021

Espen R. Moen, leder

André K. Anundsen

Terje Bergem

Hans Henrik Edlund

Hilde Hauge

Olav Kasland

Hanne Nordskog-Inger

Julija Pauriene

Carsten H. Pihl

Tonje Hovde Skjelbostad

Anne-Kari Tuv

Aarne Ø. Røvik

Marit Skjevling

Til dokumentets forside