Historisk arkiv

Utredning fra Eiendomsmeglingsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mottok i dag utredningen fra Eiendomsmeglingsutvalget. Utvalget har evaluert eiendomsmeglingsloven og lagt frem forslag til en endringer i regelverket. Finansdepartementet sender utredningen på høring i dag.

– Kjøp og salg av egen bolig er noe de fleste gjør én eller flere ganger gjennom livet. Bolighandler dreier seg om store verdier, både for den enkelte og i sum for samfunnet. Trygg og enkel eiendomsmegling er derfor avgjørende både for å beskytte forbrukeren og for å kunne utnytte boligressursene på en god måte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen oppnevnte Eiendomsmeglingsutvalget på bakgrunn av anmodninger fra Stortinget om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter og sikre mer tid i bolighandelen. Dessuten varslet regjeringen i Granavolden-plattformen en gjennomgang av eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne.

Eiendomsmeglingsutvalgets utredning omfatter blant annet følgende:

  • Evaluering av eiendomsmeglingsloven ut fra kvantitative indikatorer som utviklingen i kundetilfredshet, klagefrekvens og pris på eiendomsmeglingstjenester, i tillegg til en omfattende kvalitativ vurdering.
  • Vurdering av sammenhenger mellom utviklingen i boligmarkedet og omfanget av eiendomsmegling.
  • Analyser av bolighandel og budgivning basert på buddata, blant annet hvordan budgiverne utnytter tiden de har til rådighet.
  • En undersøkelse om bruk av ny teknologi i eiendomsmeglingsnæringen.
  • Vurderinger om å selge bolig selv, herunder bruk av selvhjelpstjenester og avgrensning til eiendomsmegling.
  • En samlet fremstilling av forbrukervern i bolighandler, spesielt om forbrukervern gjennom eiendomsmeglingsloven.
  • Vurdering av forenklingstiltak på grunnlag av mulige endringer i reguleringen av eiendomsmeglere.
  • Tiltak mot hvitvasking som eiendomsmeglere er pålagt, og forutsetninger for å gjennomføre tiltakene.
  • Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og tilhørende forskrift.

Departementet sender utredningen på offentlig høring i dag.

Les mer: