Høring - skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde - reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2013