Høring - utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven). Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven) § 9-14 trettende ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2009