Høring - Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Resultat: kgl.res. av 6. november 2009 om ikrafttredelse av merverdiavgiftsloven og oppheving av forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2009