Høring - utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tollforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.12.2016