Høring – forslag om endringer i medieeierskapsloven

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av lov om eierskap i medier av 13. juni 1997 nr. 53 (medieeierskapsloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2012