Høring – forslag om endringer i medieeierskapsloven

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av lov om eierskap i medier av 13. juni 1997 nr. 53 (medieeierskapsloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2012

Vår ref.: 12/2411

Høring – forslag om endringer i medieeierskapsloven

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av lov om eierskap i medier av 13. juni 1997 nr. 53 (medieeierskapsloven). 

Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer

Regjeringen nedsatte 16. mai 2011 en ekspertgruppe som skulle gjennomgå reglene for eierskap i medier. Medieeierskapsutredningen ble avgitt av gruppen 24.april 2012. På bakgrunn av utredningen har Kulturdepartementet utarbeidet et høringsnotat med utkast til endringer i medieeierskapsloven. Medieeierskapsutredningen er et grunnlagsdokument for høringsnotatet og dermed en del av høringen. Departementet understreker at Regjeringen ikke har tatt endelig stilling til de ulike forslagene som drøftes i høringsnotatet.

Departementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt elektronisk til e-postadresse: postmottak@kud.dep.no 

Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg. 

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest 31. august 2012.


Med hilsen


Nina Økland e.f.
ekspedisjonssjef

Lars Brustad
underdirektør

 

Vedlegg

Høringsinstanser

Abelia
A-pressen
Berner Gruppen
Bonnier Media
Den Norske Fagpresses Forening
Departementene
Edda Media
Egmont
Familie & Medier
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Hegnar Media
IKT-Norge
Institusjonen Fritt Ord
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Kabel Norge
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen
Media Norge
Mediebedriftenes landsforening
Medietilsynet
Mentor Medier
Modern Times Group
NHST Media Group
Norkring
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges televisjon
Norsk Aller
Norsk IP-TV forbund
Norsk journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk Tidsskriftforening
Norske film- og tv-produsenters forening
NRK
Næringslivets hovedorganisasjon
Polaris Media
Post- og teletilsynet
RiksTV
Sàlas
Sametinget
SBS Broadcast
Schibsted
Telenor
TV 2 Gruppen
TV 3
TVNorge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund