Proposisjoner til Stortinget

Prop. 142 L (2012–2013)

Endringer i medieeierskapsloven

Endringer i medieeierskapsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget