Prop. 142 L (2012–2013)

Endringer i medieeierskapsloven

Endringer i medieeierskapsloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget