St.meld. nr. 30 (2006-2007)

Kringkasting i en digital fremtid

Kringkasting i en digital fremtid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget