St.meld. nr. 30 (2006-2007)

Kringkasting i en digital fremtid

Kringkasting i en digital fremtid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no