Medieeierskapsutredningen

Regulering av medieeierskap - en gjennomgang

Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til kulturminister Anniken Huitfeldt 24. april 2012.

Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til kulturminister Anniken Huitfeldt 24. april 2012:

 

 

Eksterne utredninger skrevet på oppdrag fra ekspertgruppen: