Høring – forslag til endringer i opplæringsloven

Påbygging til generell studiekompetanse

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i opplæringsloven som gir dem som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen i 2014 eller senere, rett til påbygging til generell studiekompetanse. Retten gis både ungdom og voksne, men forutsetter at fag- og yrkesopplæringen er fullført og bestått som en del av ungdomsretten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2014

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i opplæringsloven som gir dem som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen i 2014 eller senere, rett til påbygging til generell studiekompetanse. Retten gis både ungdom og voksne, men forutsetter at fag- og yrkesopplæringen er fullført og bestått som en del av ungdomsretten.
(06.12.2013)

________________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 272 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven (PDF, 445 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.