Prop. 68 L (2013–2014)

Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.)

Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget