Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i leksehjelpsordningen slik at skoleeier selv kan bestemme på hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal gis. Departementet foreslår også å innføre rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse i Norge. I tillegg foreslår departementet å oppheve plikten kommuner og private skoler i dag har til å tilby elevene frukt og grønnsaker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.01.2014

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår her å gjøre endringer i leksehjelpsordningen slik at skoleeier selv kan bestemme på hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal gis. Departementet foreslår også å innføre rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse i Norge. I tillegg foreslår departementet å oppheve plikten kommuner og private skoler i dag har til å tilby elevene frukt og grønnsaker.
(18.12.2013)

_______________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 332 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF, 573 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.