Høring – forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Departementet foreslår følgende endringer:<br> - Presiseringer i kravet om at skoleeierne og styrene for de private skolene skal ha et forsvarlig system for å følge opp lovverket.<br> - Forenkle saksbehandlingsreglene for vedtak om videregående opplæring i inntil to år ekstra for minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring.<br> - Fylkeskommunens ansvar for opplæring i fengsel.<br> - Krav til politiattest ved tilsetting i folkehøyskole.<br> - Innføre lovhjemmel for behandling av personopplysninger i Utdanningsdirektoratet og i fylkeskommunenes system for inntak til videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2013

Resultat:

Departementet foreslår presiseringer i kravet om at skoleeierne og styrene for de private skolene skal ha et forsvarlig system for å følge opp lovverket. Det foreslås videre å forenkle saksbehandlingsreglene for vedtak om videregående opplæring i inntil to år ekstra for minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring. Høringen omfatter også forslag om endringer i bestemmelsen om fylkeskommunens ansvar for opplæring i fengsel, forslag om å innføre krav til politiattest ved tilsetting i folkehøyskole og forslag om å innføre lovhjemmel for behandling av personopplysninger i Utdanningsdirektoratet og i fylkeskommunenes system for inntak til videregående opplæring.
(06.09.2013)

_____________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 268 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven (PDF, 1 Mb)For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.