Høring – forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om ny forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. Forslaget kommer som følge av endringene i revidert fagskolelov, som trådte i kraft 1. august 2007. Ny lov åpner blant annet for godkjenning av tilbyder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2008

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om ny forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. Forslaget kommer som følge av endringene i revidert fagskolelov, som trådte i kraft 1. august 2007. Ny lov åpner blant annet for godkjenning av tilbyder.
(21.11.2007)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Utkast til forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning (PDF-fil)

 

Høringsbrevet og forskriftsutkastet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-----------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Ny forskrift om godkjenning etter fagskoleloven ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 23. april 2008 og trådte i kraft 25. april 2008. Den nye forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-09-08 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon.