Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.09.2017