Høring – Ny lov om karantene eller saksforbud ved overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger mv. og forslag til endringer i lov om statens tjenestemenn

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har, med utgangspunkt i Karanteneevalueringsutvalgets forslag, utarbeidet forslag til endringer karanteneregelverket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2014