Høring – skattemessig behandling av verdipapirfond

Resultat: Lovforslag er fremmet for Stortinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.07.2015