Høring av forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering for storfekjøtt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2009

Resultat:

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring Forslag til forskriftsendringer som følge av overgangen fra målprissystem til volumbasert regulering av storfekjøtt.

Under årets jordbruksoppgjør ble avtalepartene enige om å gjennomføre endringer i markedsordningen for storfekjøtt. Avtalepartene besluttet å gjennomføre en overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av råvaremarkedet for storfekjøtt (volummodellen). Endringen trer i kraft fra 1. juli 2009, med forbehold om Stortingets samtykke.

Disse endringene gjør at Norge vil overholde sine forpliktelser i WTO-avtalen om redusert bruk av internstøtte i jordbruket.

Som en oppfølging av overgangen til volummodell for storfekjøtt foreslår Landbruks- og matdepartementet endringer i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) og forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT-forskriften).

Det er nødvendig at forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2009, samtidig med at målprisen for storfekjøtt avvikles.

Som en ytterligere følge av overgangen fra målprissystem til volumbasert regulering av storfekjøtt har Statens landbruksforvaltning (SLF), på vegne av Omsetningsrådet, også sendt på høring forslag til endringer i enkelte forskrifter og retningslinjer som er underlagt Omsetningsrådet.