Høring av forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2012