Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av endret fordelingsmåte for deler av importkvoten av ost fra EU

I samsvar med inngått avtale med EU om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalensartikkel 19, jf. Prop. 62 S (2010-2011), skal fordelingsmetoden for delimportkvote på 4 500 tonn ost endres med virkning fra 1. januar 2014. Departementet foreslår en fordelingsmåte der kvantum fordeles på grunnlag av verdien av importert ost de siste 22 måneder. Delkvoten på 4 500 tonn ost fordeles i dag ut fra en kombinasjon av historisk bestemt fordelingsnøkkel (historiskkvote) og "førstemann til mølla" (nykommerkvoten).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2013