Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av endret fordelingsmåte for deler av importkvoten av ost fra EU

I samsvar med inngått avtale med EU om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalensartikkel 19, jf. Prop. 62 S (2010-2011), skal fordelingsmetoden for delimportkvote på 4 500 tonn ost endres med virkning fra 1. januar 2014. Departementet foreslår en fordelingsmåte der kvantum fordeles på grunnlag av verdien av importert ost de siste 22 måneder. Delkvoten på 4 500 tonn ost fordeles i dag ut fra en kombinasjon av historisk bestemt fordelingsnøkkel (historiskkvote) og "førstemann til mølla" (nykommerkvoten).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2013

 • Finansdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Asko Øst AS
 • Carl Evensens Eftf. AS
 • Coop Norge AS
 • Dagligvarehandelens Osteforum
 • Haugen-Gruppen AS
 • ICA Norge AS
 • Joh. Weydahl AS
 • Matcompaniet AS
 • Multi Food AS
 • NHO Mat og Drikke
 • NHO Mat og Landbruk
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Storkjøkken Engros A/S
 • 0. Kavli AS
 • Oluf Lorentzen AS
 • Per M. Hjelde
 • Prøsch & Trøstie
 • Rema Trading AS
 • Smart Club AS
 • Synnøve Finden ASA
 • Tine BA
 • Unil AS
 • Virke
 • W. Troye Agenturer AS