Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

Det grunnleggende elementet i et rammeverk er at kvalifikasjonene beskrives gjennom læringsutbytte heller enn gjennom innsatsfaktorer. Kvalifikasjonsrammeverket beskriver hva slags kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse alle studenter som fullfører forskjellige nivåer i høyere utdanning skal ha. Utarbeidelsen av et kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning er et viktig spørsmål for norsk høyere utdanning og arbeidsliv, og Kunnskapsdepartementet ønsker derfor en grundig konsultasjon med utdanningssektoren og samarbeidspartnere med tanke på det videre arbeidet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007

Det grunnleggende elementet i et rammeverk er at kvalifikasjonene beskrives gjennom læringsutbytte heller enn gjennom innsatsfaktorer. Kvalifikasjonsrammeverket beskriver hva slags kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse alle studenter som fullfører forskjellige nivåer i høyere utdanning skal ha. Utarbeidelsen av et kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning er et viktig spørsmål for norsk høyere utdanning og arbeidsliv, og Kunnskapsdepartementet ønsker derfor en grundig konsultasjon med utdanningssektoren og samarbeidspartnere med tanke på det videre arbeidet.
(10.07.2007)

-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev Høring av forslag til kvalifikasjonsrammeverk
Rapport - Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet – rapport fra arbeidsgruppe med forslag til kvalifikasjonsrammeverk – er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Resultat av høringen: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning

  • "Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning" Rapport fra arbeidsgruppe av april 2007.
  • Liste over adressater