Høring av rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger» på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2017