Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger

Rapport fra et partssammensatt utvalg.

Et partssammensatt utvalg har sett på problemstillinger knyttet til aldersgrenser, seniorer i arbeidslivet og ulikt regelverk rundt dette.

Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte i 2015 et utvalg som ble bedt om å vurdere spørsmål knyttet til aldersgrensen i arbeidsmiljøloven og tilpasninger i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven gir i dag adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder når arbeidstaker fyller 72 år. Aldersgrensen ble hevet fra 70 til 72 år 1. juli 2015. 

Mandatet har vært å vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterligere heve, eller fjerne, aldersgrensen for opphør av oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven. Utvalget har sett særlig på rettigheter og plikter mellom partene etter arbeidsrettslig regelverk, blant annet de særlige rettighetene til eldre arbeidstakere. Utvalget har ut fra ulike hensyn vurdert endringsbehov og -muligheter i lys av en mulig høyere eller fjernet aldersgrense. Utvalget uttaler seg også om selve spørsmålet om å heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven, hvor synet i utvalget er delt.

Rapporten

Les rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger» her (PDF)