Historisk arkiv

Nytt utvalg skal se på tilpasninger i arbeidslivet med sikte på økt aldersgrense

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet har nå nedsatt et utvalg som skal vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterligere heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven gir i dag arbeidsgivere adgang til å avslutte et arbeidsforhold på grunn av alder når arbeidstaker fyller 72 år. Før 1. juli var grensen 70 år.

Tingrettsdommer Marianne Berg skal lede utvalget, som ellers vil bestå av representanter fra de åtte største arbeidslivsorganisasjonene - samt en forsker.

– Vi ønsker å legge til rette for at eldre skal kunne stå lengre i arbeidslivet. Et viktig overordnet mål er å skape et arbeidsliv for alle, der seniorer ikke diskrimineres, fastslår statsråden.

Utvalget skal særlig se på rettigheter og plikter mellom partene etter arbeidsrettslig regelverk. 

Utredningen skal legges fram 1. desember 2016.

Mandat

Les utvalgets mandat her (PDF)

Utvalgets sammensetning 

  • Marianne Berg, tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett (leder) 
  • Per Erik Solem, forsker tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus 
  • Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør, NHO 
  • Cecilie Roaldsøy Sæther, advokat, KS 
  • Stian Sigurdsen, seniorrådgiver, Hovedorganisasjonen Virke 
  • Kristin Juliussen, juridisk direktør, Spekter 
  • Tor-Arne Solbakken, nestleder, LO 
  • Daniel Furió Fundingsrud, juridisk rådgiver, YS 
  • Henrik Dahle, fagsjef og advokat, Unio 
  • Anette Bjørlin Basma, Akademikerne